Mi is a duális szakképzés?

Ha duális képzésben tanulsz, elméleti ismereteidet a szakképző iskoládban sajátítod el, gyakorlati oktatásod pedig a gazdálkodó szervezetnél zajlik amivel, így versenyképes szaktudást szerezhetsz tanulmányaid végeztével. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a tanév során 10.-11. osztályban, vagy 13. osztályban (tanult szaktól függően) egy hetet a szakképző iskoládban, egy hetet pedig a NEMAK Győr Kft-nél töltesz, ahol az elméletben elsajátított ismereteket készség szinten megtanulhatod valós termelési tapasztalatok között.

Annak érdekében, hogy duális szakképzés keretein belül a NEMAK Győr Kft-nél tölthesd el a szakmai gyakorlatodat, ahhoz közted és vállalatunk között írásbeli szerződést kötünk, amit tanulószerződésnek nevezünk. A gyakorlati képzés céljából kötjük, amely meghatározza foglalkoztatásod keretfeltételeit, és fontos megjegyezni, hogy gyakorlati képzésen a tanuló csak tanulószerződéssel vehet részt. Egyidejűleg csak egy hatályos tanulószerződéssel rendelkezhetsz.

Érdemes a duális képzést választanod vállalatunknál,

  • mert minden hónapban havi juttatást kapsz (vállalatunknál ennek a minimum összege a mindenkori minimálbér 31%-a), és tanulmányi eredményeidtől függően ez az összeg félévről félévre emelkedhet;
  • mert a gazdaságilag igényelt, a hiányszakmák listájában lévő szakképesítésben tanulók tanulmányi átlageredményüktől függően havonta 10.000-30.000 Ft tanulmányi ösztöndíjban részesülnek;
  • mert a társadalombiztosítási jogszabály alapján biztosítottá válsz a tanulószerződés idejére, és szolgálati időnek minősül;
  • mert számodra a teljes gyakorlati képzés teljesen ingyenes (a gazdálkodó szervezet nem fogadhat el hozzájárulást és nem kérhet költségtérítést a gyakorlati képzés biztosításáért);
  • mert a sikeres szakmunkás bizonyítvány megszerzése után jobbak lesznek az elhelyezkedési esélyeid a munkaerőpiacon;
  • mert étkezési hozzájárulásban (Erzsébet-utalvány) részesülsz, és munkaruhát is kapsz;
  • mert biztonságos munkakörülmények között tanulhatsz szakmát.

Részletesebb bepillantást nyerhetsz vállalatunk életébe, és a szakmai utánpótlás programjainkba az alábbi videókon keresztül!

Partneriskoláink a duális középfokú szakképzésben

LUKÁCS SÁNDOR MECHATRONIKAI ÉS GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

9027 Győr, Mártírok útja 13–15.
Tel.: 96/528-760, 20/447-0674, 30/335-3798;
fax: 96/528-761
iskola@lukacssuli.hu
http://www.lukacssuli.hu
OM azonosító: 030739

PATTANTYÚS-ÁBRAHÁM GÉZA IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

9024 Győr, Ikva u. 70.
Tel.: 96/429-033
fax: 96/517-510
pagisz@pagisz.hu
www.pagisz.eu
OM azonosító: 030717

JEDLIK ÁNYOS GÉPIPARI ÉS INFORMATIKAI KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

9021 Győr, Szent István u. 7.
Tel.: 96/529-480
Fax: 96/529-448
titkar@jedlik.eu vagy jedlik@jedlik.eu
http://www.jedlik.eu
OM azonosító: 030704

NEMAK Győr Kft-nél tanulható szakmák

Járműipari fémalkatrész-gyártó / OKJ-szám: 31 521 28

RÖVID ISMERTETÉS

Alkatrészgyártás, járműipari fémalkatrész gyártás, öntött és hőkezelt alkatrész előkészítő és gyártási folyamatában vesz részt. Különböző mérő-, gyártó-, öntödei és hőkezelő berendezéseket kezel. Meghatározza a gyártáshoz szükséges anyagmennyiséget. A különböző műveletekhez szükséges gépek kezelését, karbantartását, egyszerűbb üzemzavarok elhárítását végzi. Szakmai ellenőrzést végez. Betartja a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat.

JELLEMZŐ MUNKAFOLYAMATOK

A járműipari fémalkatrész-gyártó szakember az elsődleges öntészeti technológiák alkalmazásával előgyártmányokat állít elő a járműipar számára. A technológiai dokumentáció alapján előkészíti a fémalkatrészek gyártását. Részt vesz a minőségbiztosításban – egyszerűbb geometriai és speciális anyagvizsgálati méréseket végez. Értelmezi és végrehajtja a hőkezelési technológiai utasításokat, kezeli és beállítja a megfelelő hőtechnikai berendezéseket – kemencéket.

FŐBB TÉMAKÖRÖK

10162-12 Gépészeti alapozó feladatok, 10163-12 Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem, 10173-12 Anyagvizsgálatok és geometriai mérések, 10182-12 Járműipari fémalkatrész-gyártó alapfeladatok, 10183-12 Járműipari fémalkatrész-gyártó feladatok, 11497-12 Foglalkoztatás I, 11499-12 Foglalkoztatás II., 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

JELENTKEZÉS FELTÉTELEI

nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség és egészségügyi alkalmasság.

KÖLCSÖNÖS ELÉGEDETTSÉG ESETÉN AZ ALÁBBI MUNKAKÖRÖKBEN TUDUNK FOGLALKOZTATNI

Magkészítő, Öntő, Olvasztár, Szerszámkarbantartó.

Gépi forgácsoló / OKJ-szám: 34 521 03

RÖVID ISMERTETÉS

A fémek megmunkálása során gyakoriak az olyan műveletek, amelyekkel a felesleges anyagrészt kell lefaragni a munkadarabról. Ezeket a műveleteket végzi a forgácsoló (az esztergályos, a marós, a köszörűs). A forgácsolónak a hagyományos, és a numerikusan vezérelt géptípust is ismernie kell. Feladata a különböző formájú, különböző forgácsolás-technikát, műveleteket igénylő munkadarabok megmunkálása, előállítása, és fémből színesfémből és nemfémes anyagokból különféle (tengely, tárcsa, szekrényes és egyéb) geometriai kialakítású, többnyire gépiparban gyártott termékek alkatrészeinek részegységeinek forgácsoló gépeken történő elkészítése (gyártása) adott műszaki rajz alapján.

JELLEMZŐ MUNKAFOLYAMATOK

Előkészítő munka során: mér, felvételez, elvégzi a szabványos méretmegadást. A gépelemeket jelképesen ábrázolja. Tűréseket, illesztéseket értelmezi, alkalmazza.
A mért-, helyzet-, alaktűrési szabványokat, a felületi érdesség jelölését felismeri és értelmezi. Egyszerűbb hidraulikus és pneumatikus vezérlés kapcsolási rajzait olvassa és értelmezi. Ismeri az esztergagép kezelését.
Tanulmányozza a gyártmányrajzot, a technológiai utasítást, átgondolja a helyes műveleti sorrendet. Az előgyártmány méreteit meghatározza, ellenőrzi. Meghatározza az alkalmazandó technikát. Szerszámok, készülékek kiválasztása. Mérőkészülékek, valamint a gyártási technológia kiválasztása.

FŐBB TÉMAKÖRÖK

10163-12 Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem, 10162-12 Gépészeti alapozó feladatok, 10173-12 Anyagvizsgálatok és geometriai mérések, 10174-12 Esztergályos feladatok, 10176-12 Marós feladatok, 10175-12 Köszörűs feladatok, 11497-12 Foglalkoztatás I., 11499-12 Foglalkoztatás II., 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

JELENTKEZÉS FELTÉTELEI

Alapfokú iskolai végzettség, annak hiányában a képzés megkezdhető a 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet rendelet 3. számú mellékletében a Gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokába.

KÖLCSÖNÖS ELÉGEDETTSÉG ESETÉN AZ ALÁBBI MUNKAKÖRÖKBEN TUDUNK FOGLALKOZTATNI

CNC forgácsoló, Gépbeállító technikus, Gépi forgácsoló.

Szerszámkészítő / OKJ-szám: 34 521 10

RÖVID ISMERTETÉS

A korszerűsödő gépgyártás, a modern tömeggyártás alapját a modern gyártósorokon használt gépi hideg és melegalakító szerszámok, a szerszám befogására használt készülékek, speciális mérőeszközök és ellenőrző idomszerek alkotják. Ezek készítését, szerelését, javítását és felújítását végzik a szerszámkészítők.
A tömeggyártás alapját képező készülékek, formák és idomszerek elkészítése egyedi gyártási feladat. Az új és sokrétű feladat megkívánja, hogy a mérnökökkel együttműködjön. Sokszor nagyon bonyolult műszaki rajzok alapján ő formálja meg (valósítja meg fémből, műanyagból, fából) a tervező elgondolásait.
Munkavégzése során, fémek megmunkálásánál használt valamennyi tevékenységet alkalmazza és nincs is olyan vasipari szerszámgép, melyen ne dolgozna, hogy feladatát elvégezhesse. Alkalmazza a különböző forgácsoló és a köszörűgépeket, szerszám és fúrógépeket, valamint a vágó- és az irányzó berendezéseket, precíziós mérőműszereket és mérőszerszámokat is. Ismeri, és alkalmazni tudja a korszerű NC, CNC technikákat.

JELLEMZŐ MUNKAFOLYAMATOK

Műszaki rajzokat értelmez, vázlatrajzokat készít. Méréseket, vizsgálatokat végez, ellenőriz, dokumentál. Alakító és megmunkáló szerszámok, készülékek alkatrészeit, elemeit előállítja.
Szerszám- és készülékelemeket hőkezel, hagyományos és korszerű technológiákat alkalmaz, azok gépi berendezéseit működteti. Készelemekből szerszámokat, készülékeket készít, összeszerel. A szerszámokat, készülékeket felszerel a működtető gépekre, azokat beállítani, beüzemel, próbagyártást végez. Elvégezi a szerszámok, készülékek karbantartását, szükség szerinti javítását.

FŐBB TÉMAKÖRÖK

10163-12 Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem, 10162-12 Gépészeti alapozó feladatok, 10173-12 Anyagvizsgálatok és geometriai mérések, 10192-12 Szerszám- és készülékgyártás, 10193-12 Szerszámok és készülékek üzemeltetése, karbantartása, 11497-12 Foglalkoztatás I., 11499-12 Foglalkoztatás II., 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság.

JELENTKEZÉS FELTÉTELEI

tizedik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettség,
vagy a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 27. § (4) bekezdése szerint – kizárólag szakképzési évfolyamon megszervezett szakiskolai nevelésben és oktatásban részt vevő tanulók esetében
– a nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség,
valamint egészségügyi alkalmassági vizsgálat

KÖLCSÖNÖS ELÉGEDETTSÉG ESETÉN AZ ALÁBBI MUNKAKÖRÖKBEN TUDUNK FOGLALKOZTATNI

Gépbeállító technikus, Szerszámkészítő.

Gépgyártástechnológiai technikus / OKJ-szám: 54 521 01

RÖVID ISMERTETÉS

A gépgyártástechnológiai technikus gépeket, berendezéseket működtet, szerel és karbantart, tervezésükben is részt vesz. Együttműködik a mérnökökkel a gépek, berendezések és a technológiai feladatok megtervezésében. A gyártáshoz és berendezéshez szükséges előzetes igény megállapítását végzi. A gépek és géprendszerek, melyeknek a gyártásában részt vesz: anyagmozgató, vegyipari és mezőgazdasági gépek, közlekedési-, gyártási termelőeszközök, épületgépészeti, elektromos energiatermelői berendezések. Kiválasztja, beszereli, kalibrálja a megfelelő berendezéseket, eszközöket, elkészíti leírásukat. Irányítja a berendezések elhelyezését, rendszerbe illesztését, üzembe helyezését. Megtervezi és előkészíti a fém vágószerszámokat, tokmányokat, befogószerkezeteket, az elkészítésükhöz szükséges megmunkáló gépeket. Időnként kézi anyagmozgatást végez.

JELLEMZŐ MUNKAFOLYAMATOK

A gépek, mechanikai berendezések és alkatrészek gyártásának, felhasználásának, karbantartásának és javításának műszaki és minőségügyi tervezése, irányítása és ellenőrzése. A gépek, mechanikai berendezések gyártási és szerelési költségeinek, anyag- és munkaerő-szükségletének előzetes tervezése. A rendelkezésre álló berendezések elhelyezésének és rendszerbe illesztésének irányítása, az új berendezések üzembe helyezése, a gépek termék- vagy műszakváltást megelőző beállítása.
Üzemzavarok, minőségi problémák megszüntetése és kivizsgálása – a zavartalan alapanyag-ellátás biztosítása és a gyártási feltételek folyamatos fenntartása.
Új és módosított mechanikai berendezések, alkatrészek, szerszámgépek és vezérlőrendszerek, valamint pneumatikus és hidraulikus meghajtó-rendszerek összeállítása és helyszíni szerelése. Gondoskodni arról, hogy a gépészeti tervek és az elkészült munka megfeleljen a műszaki leírásnak, a szabályoknak és a szerződési feltételeknek.

FŐBB TÉMAKÖRÖK

10163-12 Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem, 10162-12 Gépészeti alapozó feladatok, 10172-12 Mérőtermi feladatok, 10169-12 Forgácsoló technológia hagyományos és CNC szerszámgépeken, 10170-12 Gyártástervezés és gyártásirányítás, 10171-12 Karbantartás és üzemvitel

JELENTKEZÉS FELTÉTELEI

érettségi vizsga és egészségügyi alkalmasság

KÖLCSÖNÖS ELÉGEDETTSÉG ESETÉN AZ ALÁBBI MUNKAKÖRÖKBEN TUDUNK FOGLALKOZTATNI

Gépbeállító technikus, Villamos karbantartó.

Mechatronikai technikus / OKJ-szám: 54 523 04

OKJ-szám: 54 523 04

RÖVID ISMERTETÉS

Mechatronikai berendezések javítását végzi. Munkarendet tervez és irányít. Mechatronikai részrendszereket előállít. Gépeket és rendszerek alkotórészeit összeépíti. Mechatronikai elemeket össze- és szétszerel. Elektromos, pneumatikus hidraulikus irányításokat felépít és tesztel. Mechatronikai rendszereket, gépeket programoz, dokumentáció alapján programozási feladatot végez. Ipari gyártórendszereket, gépeket, mechatronikai rendszereket üzemeltet, karbantart.

JELLEMZŐ MUNKAFOLYAMATOK

A mechatronikai technikus egyedi speciális munkákat végez. Mechatronikai elemeket össze- és szétszerel. Hagyományos és korszerű gépi forgácsolási feladatot végez. Kezeli és működteti a CNC-gépeket, a PLC-vezérlésű gépeket. Mechanikus, elektromechanikus mérést, villamos mérést végez. Előírás szerint dokumentálja a mérési eredményeket, számítógépes kiértékelést használ.
Közreműködik a karbantartási terv kidolgozásában. Előírás szerinti tervszerű karbantartást, rendszeres ellenőrzést végez szemrevételezéssel. Mozgó szerkezeti elemek kopását, villamos összeköttetések állapotát ellenőrzi.
Elektromos irányításokat felépít és tesztel, ipari elektronikai szabályozásokat, ipari elektronikai vezérléseket szerel és telepít. Ipari automatikai rendszereket kiépít és működtet. Pneumatikus irányításokat, hidraulikus irányításokat felépít és tesztel.

FŐBB TÉMAKÖRÖK

10162-12 Gépészeti alapozó feladatok, 10163-12 Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem, 10172-12 Mérőtermi feladatok, 10190-12 Mechatronikai gépészeti feladatok, 10191-12 Mechatronikai villamos feladatok, 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén), 11499-12 Foglalkoztatás II., 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság.

JELENTKEZÉS FELTÉTELEI

érettségi bizonyítvány, és egészségügyi pályaalkalmassági vizsgálat

KÖLCSÖNÖS ELÉGEDETTSÉG ESETÉN AZ ALÁBBI MUNKAKÖRÖKBEN TUDUNK FOGLALKOZTATNI

CNC mechanikus karbantartó, Falcon technikus, Gépbeállító technikus, Kiszolgáló berendezés üzemeltető és karbantartó, Mechanikus karbantartó,

Erősáramú elektrotechnikus / OKJ-szám: 54 522 01

RÖVID ISMERTETÉS

Alapvető feladata a szervezet energetikai hálózatának üzemeltetése, a villamosenergia-gazdálkodás nyomon követése. Feladata az alkalmazott irányítástechnikai, illetve hajtástechnikai installáció kezelése, összeállítása, üzemeltetése. Munkaterülete az erősáramú installáció teljes körű ismerete, szükség esetén az átalakítása. Ismeri az alkalmazott villamos gépek jellemzőit, szükség esetén beavatkozik, hibafeltárást, hibakeresést végez. A villamosenergia-gazdálkodással összefüggő méréseket elvégzi, az ehhez szükséges mérőműszereket beköti. Tisztában van a felhasználói programokkal, illetve azok alkalmazásával. Ismeri és alkalmazza a méréstechnikai elveket és eszközöket. Ismeri és alkalmazza a villamos biztonságtechnikai előírásokat. Alapvető gépészeti ismeretei révén együttműködik e szakterület munkatársaival.

JELLEMZŐ MUNKAFOLYAMATOK

Áramkört tervez számítógéppel, műszaki rajz-készítő programot használ, rajzdokumentációt, mérési jegyzőkönyvet készít számítógéppel. Szakterületének megfelelő szabadkézi rajzot, vázlatot készít alkatrészekről, villamos berendezésekről. Villamos műszaki kiviteli terveket (műszaki leírást, tervrajzokat, blokkvázlatot, elvi kapcsolási rajzot, áramútrajzot, nyomvonalrajzokat, installációs rajzokat stb.) értelmez és használ.
Alkalmazza a hagyományos és elektronikus adatrögzítés eszközeit (írásos, ábrás és elektronikus adatrögzítést végez).
Mechanikai méreteket felvesz, ellenőriz. Gépelemeket (tengelykapcsolók, csapágyak, fogaskerekek, alapvető hajtások) alkalmaz, szerel. Alapvető gépészeti berendezéseket (szivattyúkat, kompresszorokat, ventilátorokat, belső égésű motorokat) üzemeltet.
Villamos jelek függvénykapcsolatát, időfüggvényét méri.
Energiagazdálkodással összefüggő méréseket végez
Villamos gépek (transzformátorok, aszinkron-, szinkron- és egyenáramú gépek) legfontosabb üzemi jellemzőinek mérését végzi.
Villamos gépeket szállít, telepít, üzembe helyez és üzemeltet. Kisfeszültségű, kis teljesítményű transzformátort beköt, ellenőriz. A motorok indítását, fordulatszámának és forgásirányának változtatását és fékezését végzi. Szabályozott villamos hajtásokat üzemeltet. Kis teljesítményű és speciális villamos motorokkal (pl. váltakozó áramú kommutátoros motorral, léptető motorral stb.) megvalósított hajtásokat üzemeltet. Motorvezérléseket (motorvédő, indító, forgásirányváltó, fordulatszám-változtató kapcsolásokat) valósít meg, telepít, beüzemel. Elektromechanikus vezérléseket valósít meg, működésüket ellenőrzi. Számítógépes, mikroprocesszoros, mikrokontrolleres és PLC-vel irányított ipari folyamatokat szerel, üzemeltet.

FŐBB TÉMAKÖRÖK

10007-12 Informatikai és műszaki alapok, 10005-12 Villamosipari alaptevékenységek, 10003-12 Irányítástechnikai alapok, 10018-12 Erősáramú szerelések, 10017-12 Erősáramú mérések, 10016-12 Erősáramú berendezések üzeme

JELENTKEZÉS FELTÉTELEI

érettségi vizsga és orvosi alkalmassági vizsgálat

KÖLCSÖNÖS ELÉGEDETTSÉG ESETÉN AZ ALÁBBI MUNKAKÖRÖKBEN TUDUNK FOGLALKOZTATNI

CNC villamos karbantartó, PLC programozó, Robot karbantartó, Villamos karbantartó.

Automatikai technikus / OKJ-szám: 54 523 01

RÖVID ISMERTETÉS

Az automatikai technikus feladata az automatizált gépek, berendezések és rendszerek
szerelése, üzembe helyezése, karbantartása és javítása. Ismeri és alkalmazza a méréstechnikai
elveket és eszközöket. Ismeri és alkalmazza a villamos biztonságtechnikai előírásokat. PLC
programot ír, módosít, bevonja a PLC-t a hibakeresés folyamatába.

JELLEMZŐ MUNKAFOLYAMATOK

Az automatikai technikus automatikai berendezések üzemeltetését irányítja. Ennek keretében: irányítja az új technológiák bevezetését, a berendezések beállítását. Magas automatizáltságú berendezéseket kezel. Megszervezi a próbaüzemeltetés körülményeit. Elektronikus szabályozásokat, elektronikus vezérléseket kezel, működtet. Érzékelőket, távadókat, jelátalakítókat, tápegységeket ellenőriz.
Finombeállításokat, szemrevételezéses ellenőrzéseket végez. Méréssel ellenőrzi a készüléket a karbantartás előtt. Műszeres bemérést végez, dokumentációk alapján összeállítja a mérőrendszert, dokumentációk és utasítások alapján méréseket végez. Méréssel ellenőrzi az előírt paraméterek meglétét. Jegyzőkönyvet készít a mérési eredményekről.
Gondoskodik a berendezések jó műszaki állapotáról, a folyamatos üzemeltetés feltételeiről.
Ellenőrzi az üzemeltetés, karbantartás körülményeit, a végtermék működését és minőségét.

FŐBB TÉMAKÖRÖK

10007-12 Informatikai és műszaki alapok, 10005-12 Villamosipari alaptevékenységek, 10003-12 Irányítástechnikai alapok, 10004-12 Pneumatikus és hidraulikus rendszerek, 10002-12 Ipari gyártórendszerek, 10001-12 Ipari folyamatok irányítása PLC-vel.

JELENTKEZÉS FELTÉTELEI

érettségi vizsga és orvosi alkalmassági vizsgálat

KÖLCSÖNÖS ELÉGEDETTSÉG ESETÉN AZ ALÁBBI MUNKAKÖRÖKBEN TUDUNK FOGLALKOZTATNI

Gépbeállító technikus, PLC programozó, Robot karbantartó, Villamos karbantartó.